Herzien: 31 oktober 2010

(Zorg ervoor dat u deze voorwaarden leest en begrijpt.)

Contract: De klant haar goedkeuring om te beginnen met de werkzaamheden  wordt beschouwd als een contractuele overeenkomst tussen de opdrachtgever en STUDIO MARNIQUE. Belangrijk: Goedkeuring om met het aanvangen van het werk en de betaling van het voorschot geeft aan dat de klant de voorwaarden en bepalingen in dit document accepteert.

Intellectuele Copyright: STUDIO MARNIQUE zal intellectuele eigendomsrechten van al het materiaal te houden, inclusief broncode en originele beelden gemaakt voor de opdrachtgever tot betaling van de eindfactuur. Pas dan zullen alle intellectuele eigendomsrechten worden overgedragen aan de klant.

Cliënten verantwoordelijkheden met betrekking tot Copyright: In situaties waarin de opdrachtgever afbeeldingen, tekst, animaties of andere inhoud voor de website aanlevert zijn zij wettelijk verantwoordelijk zorg te dragen dat dit materiaal geen auteursrechten schenden. Bepaalde beelden verzorgd door STUDIO MARNIQUE in de bouw van de website zijn gekocht onder licentie en van leveranciers. Deze beelden zijn over het algemeen slechts een licentie voor gebruik op een enkele website en mogen niet gebruikt worden in reclamemateriaal. De eigenaar van deze website is wettelijk verantwoordelijk voor dat dit niet gebeurt. Indien u wenst te afbeeldingen van de site voor andere doeleinden kunt u voor verduidelijking contact met ons opnemen.

Registratie Kosten: Alle kosten van derden die voortvloeien uit de registratie van een domeinnaam moet worden voldaan door de opdrachtgever.

Zoekmachine Promotie: STUDIO MARNIQUE is niet verantwoordelijk voor de doorlopende promotie van de website van de klant. Indien de opdrachtgever doorlopende promotie van de website wenst dient er een afzonderlijk contract te worden overeengekomen. De volgorde waarin de websites worden gerangschikt in de natuurlijke zoekresultaten wordt gecontroleerd door de zoekmachines. Terwijl wij uw site kunnen optimaliseren zijn we niet in staat om garanties te geven over het succes van elke zoekmachine promotie-activiteit.

Annulering: Indien de klant wenst te annuleren op elk moment tijdens het proces blijft ze aansprakelijk voor het werk dat heeft plaatsgevonden en worden dienovereenkomstig in rekening gebracht.

BELANGRIJK! Onvermogen om de nodige Website inhoud aan te bieden: Om efficiënt te kunnen blijven moeten we ervoor zorgen dat werk dat we hebben geprogrammeerd wordt uitgevoerd op de geplande tijd. Het kan voorkomen dat wij ander werk en vragen moeten weigeren om ervoor te zorgen dat uw werk op tijd is voltooid.

Dit is waarom vragen we dat u alle benodigde informatie op voorhand te geven. Bij elke gelegenheid waar we niet verder kunnen met uw website omdat u niet de vereiste informatie heeft aangeleverd terwijl u heeft afgesproken om dat te doen, en als gevolg daarvan vertraging optreed, behouden wij ons het recht voor om een toeslag van maximaal 25% op te leggen. Ook als het gaat over Search Engine Optimization moeten we de tekst content voor uw site van tevoren hebben zodat de SEO kan worden gepland en efficiënt worden uitgevoerd.

Indien u akkoord gaat met ons te voorzien van de vereiste informatie en vervolgens niet te doen binnen vier weken na aanvang project behouden wij ons het recht voor om het project te stoppen en de resterende saldo wordt onmiddellijk opeisbaar.
Simpel gezegd, alle bovengenoemde voorwaarden zeggen vraag ons niet te beginnen voor totdat u klaar bent om dit te doen.

OPMERKING: Tekst inhoud moet worden aangeleverd als een Microsoft Word (of iets dergelijks) document met de pagina's in het meegeleverde document welke de inhoud van de relevante pagina's op uw website bevatten. Deze pagina's moeten dezelfde titels hebben als de overeengekomen website pagina's. Neem contact met ons op als u behoefte heeft aan meer duidelijkheid op dit punt.

Conceptualisering van: Conceptualiseren is het proces van het produceren van website concepten voor klanten. Concepten kunnen bevatten website layout, afbeeldingen en ontwerpvoorstellen. Voor duurdere websites is dit inclusief maar voor de goedkope sites (onder de € 1000) dient u rekening te houden, tenzij vooraf afgesproken, maar een concept mogelijk is. U moet er daarom voor zorgen dat u ons op voorhand uw favoriete kleuren en ontwerp-eisen geeft. Als u dit niet doet zullen wij het ontwerp van de website doen maar als het niet naar uw smaak is kunnen we de site niet bewerken zonder extra kosten. Dit is waarom is het vaak best om ons een andere website te laten zien die je leuk vindt als een voorbeeld van wat u nodig heeft.

Reistijd en-kosten: Reistijd van en naar de klant is over het algemeen niet opgenomen in onze offertes. STUDIO MARNIQUE behoudt zich het recht voor om deze in rekening te brengen, voor de reistijd gelden onze normale consultancy tarieven.  Ook STUDIO MARNIQUE behoudt zich het recht om een vergoeding voor reiskosten op basis van € 0.30 per kilometer. (NB: Er zullen geen kosten voor reistijd of gemaakte kosten voordat u uw goedkeuring geeft om aan de opdracht te beginnen.)

Offertes: De opgegeven prijs is voor de overeengekomen werkzaamheden op de offerte alleen. Indien de opdrachtgever besluiten dat veranderingen nodig zijn na het werk aan de website begint, dan zullen we akkoord gaan met deze veranderingen met de bepaling dat eventueel extra kosten moeten worden overeengekomen.

Voorschot: Een voorschot van 40% van de totale kosten van het project is vereist voordat het werk kan beginnen. Nadat er aan het project is begonnen kan dit niet worden gerestitueerd.

Betalingsvoorwaarden: De betaling dient te geschieden via overboeking via de bank, tenzij anders overeengekomen.

Betaling: Betaling van het potentiële verschuldigd saldo dient te geschieden binnen 30 dagen na de definitieve factuurdatum. Volledige publicatie van de webpagina's zullen alleen plaatsvinden nadat de volledige betaling is ontvangen. Elk materiaal eerder gepubliceerde zullen worden verwijderd indien de betaling niet is ontvangen. Wanneer dit gebeurd zal een minimum van 50 € voldaan te worden om de site te herstellen.

Late Betaling: Voor openstaande bedragen die niet zijn voldaan binnen 7 dagen na onze laatste herinnering zal een vertragingsrente van 10% over het uitstaande bedrag worden berekend. U zult tevens aansprakelijk zijn voor de wettelijke rente van 8% naast de voornoemde vertragingsrente (vastgesteld voor de periode van zes maanden binnen welke datum de facturen vervielen) op grond van de late betaling wetgeving.

Toekomstige Ondersteuning: De website is verstrekt aan en aanvaard door de klant als een volledig functionerende, voltooid werk. Steun in de toekomst wordt normaal gesproken gegeven op aanvraag en tegen een overeengekomen honorarium. Geen enkele garantie voor toekomstige steun wordt gegeven, tenzij een voortdurende steun-pakket is overeengekomen.

Toekomstige Problemen: Helaas schadelijke software, spyware, virussen en hacking van een website zijn feiten van het leven op het huidige internet. Het is zeer onwaarschijnlijk dat deze uw website zal beïnvloeden, en STUDIO MARNIQUE zal zich inspannen om het zoveel als mogelijk te beschermen tijdens de ontwikkeling. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor problemen op opgeleverde sites als gevolg van illegale activiteiten.

Naleving van de E-commerce, Toegankelijkheid of Andere Reglementen: Wij ontwerpen websites in overeenstemming met de specificaties van de klant. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat de website en de inhoud ervan te voldoen aan bestaande regelgeving. Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele niet-naleving van regelgeving met betrekking tot toegankelijkheid, online verkopen of die verband houden met een specifiek bedrijf of de handel. We kunnen namens de opdrachtgever op verzoek dat onderzoeken, maar in elk bedrijf waar complexe compliance-kwesties bestaan, raden we aan dat de cliënt juridisch advies inwint van hun eigen bedrijfsjurist.

Opmerkingen:
Mocht STUDIO MARNIQUE afstand van een van deze voorwaarden nemen op een individuele basis, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige clausules of belooft STUDIO MARNIQUE om van dezelfde clausule afstand bij een andere gelegenheid.

Door in te stemmen met deze voorwaarden en bepalingen zal uw wettelijke rechten worden niet aangetast.

STUDIO MARNIQUE behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment deze voorwaarden aan de passen of te wijzigen. Mocht verduidelijking van een van de bovenstaande nodig zijn neem dan contact met ons op.

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn